konyveles

Komplex tanácsadási szolgáltatás a cégalapítástól a már működő vállalkozások szervezési, működési tanácsadásáig.

Cégünk teljeskörű ügyviteli szolgáltatást nyújt egyéni-, és társas vállalkozások, nonprofit szervezetek, valamint mezőgazdasági őstermelők részére. A klasszikus könyvelési teendőkön (számlarögzítés, bérszámfejtés, analitikák vezetése) túl naprakész tájékoztatást nyújtunk ügyfeleinknek akár telefonon, akár személyesen is az aktuális számlaegyenlegekről, eredményekről.

Amennyiben problémát jelent Önnek a számlákat eljuttatni hozzánk elmegyünk érte, vagy válassza helyszíni könyvelésünket! Ezzel a szolgáltatással Mi vállaljuk, hogy az Ön telephelyén, illetve székhelyén végezzük el a könyvelés és bérszámfejtés feladatait.

Alapvető könyvelési feladatok:

az új számviteli törvény előírásai alapján végzett főkönyvi könyvelés (kettős könyvvitel);
naplófőkönyv, pénztárkönyv könyvelése (egyszeres könyvelés);
EVA: kettős könyvelés vagy bevételi nyilvántartás vezetés keretében
Házi pénztári, banki, vevői, és szállítói számlák könyvelése;
Munkabérrel kapcsolatos könyvelések;
Tárgyi eszközök értékcsökkenésének könyvelése;

 Analitikus nyilvántartások:

Főkönyvi kivonat, és kimutatás;
Munkabér, vevő, és szállító analitika;
Készletek nyilvántartása;
Tárgyi eszköz analitika;

 Egyéb számviteli szolgáltatások:

Különféle statisztikák elkészítése és benyújtása;
Vevő-, szállító folyószámlák elkészítése, egyeztetése;
Adófolyószámlák egyeztetése, szükséges átvezetések elkészítése;
Tájékoztatás a tartozásokról, adó-, és járulékutalásokról;
Évvégi beszámoló készítése kiegészítő melléklettel;
Könyvvizsgálatra való előkészítés, közreműködés a könyvvizsgálatban;

 Vállaljuk új, és régi cégek számára a kötelezően előírt szabályzatok elkészítését. Újonnan alakuló cég a számviteli politikát, és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat a megalakulástól számított 90 napon belül kell elkészítenie.Törvénymódosítás esetén a változásokat azok hatálybalépését követő 90 napon belül kell a szabályzatokon keresztülvezetni.

Kockázatok: 200-500 e Ft-ig terjedő mulasztási bírság (mindaddig duplázódhat,míg el nem készíti)/Art.172.§/ 3 évig terjedő szabdságvesztés, közérdekű munka, vagy pénzbírság /Sztv.170.§.,Btk.289.§/